ZA JITŘNÍ HVĚZDOU JDĚTE

Slunce pomalu vychází, měsíc zapadá,
jedna hvězdička jít spát však nehodlá.
Chce lidem na lepší časy posvítit,
v každém z nich světýlko roznítit.

Kdo si troufá nad ránem dávat takový jas?
- Jitřní Hvězda vyšla v tento čas…
Lidé dobří, bděte,
za Jitřní Hvězdou jděte…

CESTA LÁSKY

Naše poslání

Posláním vydavatelů těchto stránek je upozornit na nedávný východ Jitřní hvězdy, důležitý milník v dějinách lidstva oznamující neviditelnou přítomnost Ježíše Krista. Jitřní hvězda svítí lidem na cestu, jako ohnivý sloup za doby Mojžíše, když byl lid vyváděn z egyptského otroctví. Tehdy je vedl ve dne oblačný sloup a v noci ohnivý sloup. Tentokrát je lid vyváděn z otroctví současného uspořádání světa. Podobnost není vskutku náhodná. Jitřní hvězda svítí až do prvních ranních paprsků, svítí nejdéle ze všech. A duchovně hledající, Boží lid, bloudí tmou. Proto mají jít hledající za Jitřní hvězdou, která je vyvede ze tmy na světlo Boží. Na Zemi končí období vlády strachu a začíná vláda Lásky a to provází dramatické události předpovězené v Bibli, na které vám chceme posvítit.

Láska je jedno z Božích jmen, které oznamujeme světu. Budoucnost je otevřena každému, kdo se v srdci rozhodl pro cestu Lásky a nechce se už nechat dále zotročovat strachem. Na tomto webu zveřejňujeme, jak se každý člověk může sám osvobodit. Jitřní hvězda je Pán Ježíš Kristus. Proto následování cesty Lásky, popisované na našich stránkách, znamená jít za hlasem svého pastýře, jehož duch promlouvá skrze naše stránky, protože stojí za jejich vznikem.

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. (Zjevení 22:16,17; B21)

Napište nám

POKUD VÁS ZAJÍMÁ SDĚLENÍ NAŠICH STRÁNEK A PŘEJETE SI POLOŽIT NÁM DALŠÍ OTÁZKY, NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU NEBO POŠLETE VÁŠ DOTAZ ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM. ODESLÁNÍM SOUHLASÍTE S GDPR.

LÁSKA SE VLÁDY UJÍMÁ

Láska se vlády ujímá,
moře se vzdouvá blížící se bouří,
lid se ze spánku probírá,
po lásce, klidu touží.

Bouře se přežene krajinou,
přírodní úkazy projdou každou skulinou.
Očistí zemi a lidstvo zbaví strachu, pout,
těžkých okovů, hladina se zklidní,
a naše loďka bude moci zase v klidu po hladině plout,
v Lásce, den po dni…