Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? (Jakub 3:11, CEP)

Volíme si každý den

Náš život na Zemi je darem a každý den, každý moment, volíme výlučně mezi láskou anebo strachem. Nejsme si toho však vědomi. Myslíme si, že řídíme svůj život, ale ve skutečnosti většinu našeho rozhodování, od nejmenší reakce po nejdůležitější životní volby, ovládají naše strachy, které nevidíme, neznáme, a kterým nerozumíme.

Víte, jestli se na svět díváte očima lásky a pochopení, anebo vás ovládá skrytý strach? Projděte si články o vládě lásky a vládě strachu a nechte tyto slova na sebe zapůsobit. Po které cestě kráčíte?