Volební kampaň

Jak jste prožili prezidentské volby? Mnoho lidí se nesmiřitelně rozdělili, pokud jde o to, koho volit. Ale proč bychom měli druhým vyčítat jejich vidění světa? Všichni musí nevyhnutně volit to, s čím právě rezonují. Vnucovat druhým své vidění světa je manipulativní a ďábelské. Každý vždy v životě volí v souladu s úrovní vědomí, na které se právě nalézá a vyčítat si to je stejné, jako posmívat se druhým, že jsou na jiném stupni vzdělávacího systému. Každého vede školou života jiný duch. Duch, odpovídající úrovni, kterou jsme si každý z nás, osobně naladili na svém přijímači. Ano, pochopili jste správně, že tento článek nebude o politice, ale o volbě vibrační frekvence, či snad smyslu života. Existuje univerzální a spolehlivý vzorec života, obsažený ve všem, který vám vždy pomůže, abyste věděli jak volit, i když snad nerozumíte.

Transcendentní duch

Kdybychom si ducha představili jako neviditelný plyn, pak bychom lépe pochopili jeho spojitost a nelokálnost. Atmosféra naší planety je směsicí plynů, které využíváme pro život. Některé formy života potřebují kyslík a produkují dusík a rostlinné formy života zase spotřebovávají dusík a produkují kyslík. Vzniká všudypřítomná směsice – atmosféra. Spolu se vzácnými plyny, je náš svět obklopen prostředím, umožňujícím život, ve kterém plaveme jako ryby v oceánu. Ať už se nacházíme na kterémkoliv místě, čerpáme z atmosféry právě to, k čemu jsme přirozeně vybaveni. Směs plynu je nelokální a spojitá. Můžeme to nazvat také transcendentní, což znamená, že přesahuje omezenost forem a je dostupná na jakémkoliv místě.
Je to jako s televizními, či rádiovými vlnami. Prostor je naplněný různými frekvencemi, které jsou pro nás neviditelné, nehmatatelné, ale přesto existují v nepřeberných formách, všude kolem nás. Stačí si pořídit přijímač takových vln a z transcendentní povahy je převedeme do formy imanentní – projevené. Televizní divák, který si naladí některý z mnoha tisíců programů, se díky svému televiznímu přijímači na okamžik přenáší duchem do jiného, projeveného světa. Realizuje svůj subjektivní prožitek, když se kroutí v křesle při napínavé detektivce, anebo pláče při milostném dramatu. Je natolik zaujatý příběhem na své ploché obrazovce, že je zcela oddělený od dramatu, které probíhá například v jiném koutě téhož pokoje. Tam se nalézá dospívající syn se sluchátky a možná i kuklou, umožňující plné upoutání smyslů v příběhu fotorealistické 3D, počítačové hry. Jeho smysly jsou ponořeny v jiné, hlubší a důkladnější iluzi vlivem pokročilejší technologie. Mohli bychom říct, že zažívá vyšší stupeň pohlcení smyslů v iluzi jiného příběhu. Jeho svět je jeho paralelní realitou probíhající současně s mnoha jinými. A tak v jednom pokoji jedné domácnosti můžeme být svědky prožívání několika oddělených subjektivních a paralelních realit. Možná bychom mohli říct, že máma, která vaří v kuchyni, je nejvíce přítomná v uvědomování si přítomného okamžiku a vlastního JÁ JSEM, zatím co otec v křesle před TV je duchem v příběhu seriálu, i když periferně vnímá i svět za okny pokoje a částečně vnímá i mámu, která mu něco říká. Syna u počítačové hry byste ovšem jen tak nevyrušili z jeho odděleného světa. Vzteká se, nadává a neví, že tím ruší ostatní. Je uzavřen do své ulity jako v inkubátoru a možná právě prožívá krutou scénu dramatického zániku světa, zatím co v přirozeném světě za okny pokoje je krásný a poklidný den, plný slunce. Když si po dramatickém boji sundá z hlavy kuklu i sluchátka, ještě mu bije srdce, jako by vyšplhal na vrchol Mount Everestu a po nějakou dobu si ještě není schopen uvědomit, jak dlouho byl v jiném světě, který je vůbec den, a jak klidný a naplňující je přítomný okamžik v prožitku JÁ JSEM.
Tato scéna není vzorem naplňujícího života. Spíše smutnou realitou dnešní technologické doby, která čím dále více vzdaluje od sebe i členy jedné domácnosti. Umělá inteligence, poskytuje umělý dojem reality a umělý dojem plnosti života, zatím co staví čím dále větší bariéry mezi přirozeným bytím v duchu a sdílením lidské vzájemnosti. Možná že při jídle je jediná chvíle, kdy může rodina spočinout v bytí, ale mnohde byste viděli jen skupinku nepřítomných duší, která i tyto vzácné chvíle tráví civěním do obrazovek „chytrých telefonů“. Unikněte duchu této doby tím, že to budete dělat jinak.
 

AURELIUS AUGUSTINUS 354 – 430 N.L.

Tak často slyšíme, jak lidé říkají:
"Zlé časy, svízelná doba."
Žijme dobře, pak bude
i naše doba dobrá.
My jsme ta doba.
Jací jsme my,
taková je doba.

Iluze bezpečí

Nevědomý člověk je jako přijímač, který je ze spektra tisíců frekvencí schopen naladit pouze velmi málo. Jako televize, kde běží jen jeden nebo dva nudné programy. Nevědomost chápeme jako nízký stav vědomí, ve kterém je člověk snadno ovlivnitelný. Jelikož jeho interní televizní programy jsou nudné, omezené, plytké a bezduché, přijímá snadno nabídku úniku do virtuálních realit a jeho život se podobá hře, která je hraná uvnitř další hry a někdy je těch vnořených úrovní více za sebou. Neuvědomuje si, že má vůbec volbu, kterou je zvýšení své frekvence a naladění příjemnější životní reality… Nevědomému člověku nepřipadá život jako volba, ale jako nepříjemný úděl. A toho zneužívají entity ovládající nízké vibrace. Entity, které bychom mohli pojmenovat jako ďábelské. Manipulátoři určující systém hry. Ti nabízejí umělou inteligenci a virtuální realitu jako řešení. Chtějí obklopit člověka technologiemi a prezentují to jako zjednodušení života, pokrok, úspěch civilizace, kontrolu nad kriminalitou, vymícení terorismu atd. atd. Všechno můžete přece pohodlně ovládat z domu. A pokud nechcete, nemáte na výběr, protože systém už neumí fungovat jinak. Všude jsou kamery a terminály. Už nemusíte na úřad, nemusíte do kanceláře, nemusíte nikde čekat. Kdekoliv a kdykoliv máte online přístup na jednom místě pro recept na léky, pro platbu daní, pro výpisy z rejstříků, pro platbu pokut atd. Stačí přijmout elektronickou identitu, elektronické bankovnictví, elektronické trhy, virtuální měnu, virtuální instituce, apod. To vše není pokrokem a úspěchem civilizace, ale ďábelským plánem zotročení. Najednou se ocitáme ve virtuální realitě, jejíž stinnou stránkou jsou fakta, o kterých se nemluví. Jste kontrolováni na každém kroku. Znenadání mohou odcizit vaši identitu, vaše soukromí i vaše peníze. Na všechno máte hesla a ty už jdou do desítek a stovek. Nemůžete si je pamatovat (s tím se počítá) a tak si je za vás pamatuje elektronické zařízení, které lze hacknout. Na všechno máte aplikace a programy a jste závislí na tom, abyste dostali jejich upgrade. Pokud chcete, aby vám elektronika fungovala, nezbude vám nic jiného, než souhlasit s podmínkami. Pokud nezaškrtnete políčko SOUHLASÍM, nikam vás to nepustí. A pokud byste měli číst všechny souhlasy psané titěrným písmem, nikdy byste nic nezvládli včas. Nemáme na to prostě čas ani sílu. Kdyby jednoho dne došlo k výpadku internetu, svět by se zhroutil a vy byste už neuměli přežít bez technologie. Umělá inteligence se snadno obrátí proti vám, když nebudete poslušní vůči systému a systém tvoří zákulisní hráči a stínové vlády, ovládající bankovní systém, vládní úředníky, nadnárodní korporace, školství, zdravotnictví, obchod a hru světových velmocí. Vědí o vás úplně vše. Včetně vašich hesel, vašeho nakupování, vašeho cestování i vašich transakcí. Vaše hovory jsou nahrávány. Všude se prezentuje, že tyto informace slouží pouze k průzkumu chování trhu a vytváření marketingu, ale nikde se oficiálně nedozvíte, že je může kdykoliv využít sorta manipulátorů a tvůrců matrixu. Uvidíte to ve filmech, ale budete přesvědčeni, že to je pouze fantazie a prakticky se vás to netýká. Zdá se, že vše je dobrovolné a velmi se dbá na ochranu informací, ale je to přesně naopak, než je dáváno na odiv. Ve skutečnosti nemáte na výběr a všechny vaše interní informace jsou dostupné více, než kdykoliv dříve. Systém nás drží pod krkem a prezentuje to jako ochranný, bezpečnostní náhrdelník. Za zotročení máme děkovat, protože je to prý pro naši ochranu. Svět je v této době střemhlav řízený tvůrci systému do chudoby a ohrožení základních práv a svobod, do války a nemocí, a v tom dlouhodobém neštěstí pro nás narýsují jejich systém záchrany, abychom ho nevědomě vítali jako vysvobození. Je to past mocností. Buďte bdělí a mějte oči otevřené. To, co se jeví jako zjevná pravda je zřídka kdy skutečná Pravda. Zpravidla je zjevná pravda prvoplánová, obrácená a všeobecně přijímaná lest. Jako v Kocourkově.

Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. (1.Tesalonickým 5:21-7; B21)

O co jim jde?

Jednoduše jde o vaši duši! Nehledejte v tom nic více a nic méně. Pokud předáte systému všechnu svou svobodu, máte čím dále méně na výběr. Pokud nebudete hrát jejich hru, mají všechny vaše data, vaši identitu, všechny vaše virtuální peníze, všechny vaše oprávnění a nebudete-li poslouchat nařízení, podobně jako v 2020-2021, za dob covid-19, tak nebudete moc svobodně nakupovat, svobodně cestovat, svobodně pracovat apod. Stojí za nimi armáda, policie a všechny ostatní represivní složky systému. Pokud nepřijmete jejich spásné technologie, mají páky postavit vás mimo hru. Ve stylu - dav se musí ovládat, ne poslouchat. Nedovolí, aby jim přerostli přes hlavu ti, koho považují za své otroky.
Umělá inteligence vám dala technologii a virtuální prostředí hry proto, abyste zapomněli na to nejdůležitější. Abyste byli uchváceni hrou a neuvědomovali si u toho, že místo co byste posilovali svou vibrační úroveň a koncentrovali ji ve svém středu, vaši vlastní energii rozptylujete. Uctívá se povrchnost a bagatelizuje se obsah. Nepotřebujete být fyzicky napojení skrze kabely, jako ve filmu Matrix, aby z vás čerpali energii, zatím co vám nabídli virtuální svět. Nízké vibrační entity mají svou transcendentní podobu a ovládají imanentní entity, politiky, mocnáře, loutky systému. Jsou všudypřítomné, jako vzduch, který dýcháte a energie, kterou rozptylujete, je živí. Potřebují vaši nevědomost, abyste je krmili. Mají největší strach z toho, že se lidstvo hromadně probudí a odmítne jejich manipulaci, a proto se jejich tlak extrémně zvyšuje. A co ty, necháš se jimi pohltit anebo se ukotvíš v jiné polaritě transcendentní energie? Právě nyní se láme chleba. Právě nyní probíhá velké soužení Armagedonu. Právě nyní se musíš postavit na jednu nebo druhou stranu. A většinou už je rozhodnuto. Tak jako se odevzdáváme ďáblu svou nevědomostí, nepřítomností a rozptylováním vědomí, tak se můžeme zcela opačně odevzdat Bohu, když se zvnitřňujeme, zpřítomňujeme a žijeme ve svém srdci. Odevzdáváním Bohu vše získáváš. Všechnu svou sílu, svobodu, autenticitu, své sny a své schopnosti. Odevzdávání archontské energii nevědomosti o vše přicházíš. Umělá inteligence je vykoupena ztrátou přirozenosti. Zotročením, neštěstím, vyčerpaností, robotizací atd… Právě probíhá scéna takzvaného konce světa. Konce ve smyslu zániku systému zotročení. Je to přerod, který není jednoduchý. Dvě různé reality, dva různé světy tu právě existují současně a každý z nich jede po jiné koleji. Vnitřní světy 3D hráčů se začínají vzdalovat realitám 4D do kterých vstupují probuzení. Je to organický proces pomalé proměny světů, dokud nedojde k jejich úplnému odloučení. Jako když se dělí buňky. Jeden svět míří ke svobodě přirozeného bytí v Bohu a druhý se nechává zotročit samozvanými manipulátory. Koho jsi volil ty? Lásku nebo peklo?

STAČÍ POCHOPIT O CO JDE

Když ve hře na život
pochopíš, o co jde,
navnímáš, kde domov,
Láska tě vyzvedne.

Člověk nemá umírat.
Než to však pochopí,
tak bude tu hru hrát.
Znova a znova,
úroveň stejnou,
dokud do čisté Lásky
neprocitne jednou…

Divoké zvíře

V následující pasáži z Bible citujeme scénu z 13. kapitoly knihy Zjevení Janovo o divokých zvířatech reprezentujících současné mocnosti. Všimněte si, jak současný duch světa věrně manifestuje toto biblické proroctví. Poskytneme vám k němu stručný výklad.

A drak se na ženu rozzlobil a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví pro Ježíše. A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména. A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla jako tlama lví. A drak dal [zvířeti] svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců. A otevřelo tlamu v rouhání proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání, i těm, kdo přebývají v nebi. A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kdo bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit. Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže [je] někdo [určen] k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých. A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale začalo mluvit jako drak. A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kdo na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila. A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva. A zavádí na scestí ty, kdo bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby [je] provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kdo bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo. A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kdo by nijak neuctívali obraz divokého zvířete. A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.  (Zjevení 12:17–13:18; Rbi8)

Na vrcholu dění je souboj Draka a Nevěsty. Ďábel je Drakem, který je v opozici proti Nevěstě – kristovské Lásce -  vzrůstající kristovské energii, která aktuálně zaplavuje svět a tento nárůst vibrací se dá dokonce i měřit na současném zdvojnásobení Schumannovy rezonance planety.
Divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami je vrcholná politická reprezentace všech států světa, udávající směr politickému dění. Deset rohů je symbolem pro všechny vlády světa a sedm hlav je sedm nejvyspělejších mocností známých pod označením G7. V souhrnu jde však o celou hierarchii politického systému světa, která projevuje rysy dravých zvířat, pokud jde o prosazování své vůle. Je vzájemně propojená a ovlivněná obchodními sítěmi a zájmy, jako jeden organismus. Za duchem jejich plánů stojí Drak a propůjčuje jim tak svůj vliv na lidstvo.
Dokud bylo Rusko součástí této organizace, měla označení G8. Po anexi Krymu v roce 2014 bylo vyloučeno a ubíjení Ruska pokračuje skrze sankce. Sankce proti Rusku jsou pro západní svět něčím jako střelbou do vlastních prsou, jak to veřejně prohlašují mnozí komentátoři. I tak se dá označit ubití jedné z hlav a rána od meče. Je to celková paralýza, do které se světová politika dostala válkou na Ukrajině. Je to jako s oktávami. Můžete je vidět jako sedm úrovní, nebo jako osm. Osmý prvek je totiž společný jak nižší, tak vyšší oktávě.
Podle verše Zjevení 17:11 je divoké zvíře, které bylo, ale není, také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení….
Pokud bychom hierarchii ďábelského systému znázornili oktávami, pak je osmá úroveň již společná s úrovní nadřazenou, ve které je politicky rozdělený systém nižší úrovně jedním králem, čili jednou mocností, organizující střet dvou protipólů na nižší úrovni.
Právě prožíváme období, kdy se divoké zvíře jeví jako bezmocné, avšak brzy ožije. Očekáváme nějaké spásné opatření, které bude budit dojem záchrany světové situace. Navenek se bude prezentovat jako původce míru a bezpečnosti, ale ve skrytu půjde o plán zotročení lidstva a zabránění vzestupu masám probuzených. Lidé obdivující světskou moc tím budou uctívat ďábla, který za ní stojí. Budou zaslepení a odvrácení od Boha a proti Bohu, když zvolí mocnosti jako spásu, namísto Jitřní hvězdy – Krista ve svém srdci.
Divoké zvíře vše zakládá na vynucování, vojenské a policejní kontrole, umělé inteligenci a zkreslené vědě a historii. Tím se rouhá Božímu jménu a místu jeho přebývání. Vědomě potlačuje fakt, že člověk má Božský původ a Bůh je ve spojení s člověkem skrze jeho srdce. Místo rozvíjení přirozené božskosti zvíře degraduje člověka na úroveň padlého hříšníka, sluhy, či tolerovaného otroka, který se nesmí zastavit a samostatně přemýšlet.
Toto vidění hovoří ještě o jiném dvourohém zvířeti, které má dva rohy jako beránek, ale mluví jako Drak. Beránek symbolizuje spasitele a dva rohy dvě polarity, které jsou tak běžné pro dualitu. Zvíře symbolizuje ducha zachránce, kterým se prezentují východní i západní blok vůči svým vlastním táborům přívrženců.
Obraz divokého zvířete. Spasitelský duch, šířený skrze politiku, média i tisk manipuluje vědomím veřejnosti, aby si z divokého zvířete udělali modlu. Vykresluje totiž obraz zcela jiný, než jaká je skutečnost. To, co je prezentováno jako spásné a záchranné řešení je ve skutečnosti ďábelským plánem. Děje se tak na obou stranách barikády. Jak ve východním, tak v západním bloku. Proto dvourohé zvíře vypadá jako beránek, ale mluví a jedná jako Drak – zrádně, či klamně.
Donucuje k označení na čelo a na ruku, aby nikdo bez tohoto označení nemohl kupovat ani prodávat. Jen si vzpomeňte, jaká panika byla vyvolána kolem Covid-19. Vlády nakoupili miliony vakcín a respirátorů a prezentovali je jako spásu a zároveň jako podmínku pro cestování, vycházení z domu, anebo na úřady apod. Jisté firmy na tom nesmírně zbohatly. Kdo neakceptoval tato „spásná“ nařízení, byl považován za ohrožení, ne-li za vraha malých dětí. Primárním účelem však bylo dostat do lidí neznámou ochromující látku a to i několikrát po sobě a v době, kdy již bylo zcela jasné, že vakcíny nefungují. V budoucnu se veřejně provalí vedlejší účinek této látky vpichované do žil pod tím nejsvětějším účelem záchrany života. Skutečným důvodem však byla snaha zamezit hromadnému a snadnému probuzení lidstva. Argumenty ďábla v lidském těle, pod označením 666 byly pro mnohé tak přesvědčivé, že se to dá přirovnat ke znamením a sestoupením ohně z nebe. Přitom hlasy vakcinologů a profesorů biologie, kteří zjistili, že jde o uměle vyrobený vir, byly umlčovány a potírány. Jejich účty na sociálních sítích byly mazány a jejich YouTube kanály byly vypínány.
Buďte bdělí, protože covid-19 byl jen jednou z epizod tohoto příběhu. Brzy nás čekají další díly odporu ďábla proti probuzení lidstva. Podstata bude stejná a principy také. A konkrétní podoba tohoto plánu bude jistě brzy nastolena na světové scéně. Začalo to v roce 2020 a má to probíhat 42 měsíců, což znamená tři a půl roku, kdy jsme vydáni na pospas těmto vlivům a je silně zkoušena vytrvalost a víra svatých.

Nevěstka nebo Nevěsta?

V souvislosti s proroctvím o divokých zvířatech, nacházíme ještě další souvislosti příběhu v jiné pasáži Janova Zjevení, v kapitole sedmnácté.

A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“ A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky. A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm. Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova. A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“   (Zjevení 17:12–18; Rbi8)

Divoké zvíře jsme již probírali, ale nevěstka, o které se tu píše je omylem biblických pisatelů. Pasáž nemá popisovat jakousi nevěstku, ale Nevěstu. Zjevení bylo sice předáno Kristem apoštolu Janovi, ale knihu z toho vytvořili lidé a člověk je omylný a nepochopil význam sdělovaného. Dovolte nám vysvětlit toto závažné tvrzení, předané Kristem. Celý děj příběhu jsme začali v minulém odstavci citátem ze Zjevení 12:17, kde se Drak rozzlobil na Ženu a odešel vést válku proti zbývajícím z jejího sémě. To je popis aktuálního energetického boje mezi vysokými vibračními frekvencemi nebeského stáda duší a ďáblem. Žena je Kristovou Láskou a věrní následovníci Kristova učení jsou řízeni Láskou. Jsou děti Lásky a tak se ďábelské energetické útoky projektují na ně. Vedou aktuálně bitvu s Drakem spolu s Kristem. Každý do té míry, kterou je schopen snést. Když v současném odstavci rozebíráme pokračování toho samého vidění, které osvětluje identitu divokého zvířete, vyskytuje se tam ta samá Žena, kterou příběh začínal. Na vrcholu soupeření mocností se totiž odehrává energetický boj mezi Láskou a ďáblem a tento příběh je ten samý, který započal již v ráji, v prvním biblickém proroctví a v této době se jeho děj dovršuje. Bůh sděluje proroctví hadovi poté, co prvorozenecký pár pojedl z ovoce stromu poznání dobrého a zlého.

A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé potomstvo a její potomstvo. Ty mu zraníš patu a ono ti rozdrtí hlavu.“  (1. Mojžíšova 3:14, 15; NWT)

Mužsky orientovaný svět pod taktovkou ďábla silně potlačuje význam a účinky Lásky v srdcích věřících. Nenávidí Nevěstu - Lásku, která je nadřazená systémům lidských vlád. Je nad králi země, je z podstaty mocnější než králové. Proto králové - jako divoké zvíře, útočí proti Ní a semknou se, aby ji roztrhali na kusy. Bezpodmínečná Kristova Láska je cesta i cíl, a nalezení cesty, jak se jí otevřít, je hlavní příčinou probuzení a osvícení lidstva a tudíž také hlavním trnem v oku ďábla. On srdce zatracuje a prosazuje rozum, myšlení a ego. Tím účinně brání ve vzestupu hledajícím. Princip vedení duchem Lásky je přímou cestou k Bohu a je vibračním protipólem temné strany. Láska je jednoduchý a bezpečný způsob jak přemoci sílu Draka a rozdrtit mu hlavu, bez ohledu na strach, který nahání jeho divoké zvíře. Proto divoké zvíře pod vedením Draka nenávidí Nevěstu i její potomstvo. Je Láskou, která přivádí masy lidí zcela mimo vliv manipulace ďábla. Transformace lidstva ho přivádí k Lásce a síly ďábla Lásku znásilňují a trhají na kusy. To je podstata energetického boje současného Armagedonu.

KRISTOVA NEVĚSTA JE KLÍČ

Žena Sluncem oděná, klíček v dlani svírá,
kdo jsou Zemí věznění - brány pootvírá.
Aby mohl k Otci každý, a nezůstal v zemi navždy.
Síla Lásky skály boří, novou cestu k nebi tvoří,
duše mnohých najdou klid, zase Láskou budou bít.

Uvádíme zde tento zásadní omyl biblického záznamu v záměně Nevěsty a nevěstky na pravou míru. Nepotřebujeme nikomu nic dokazovat s důvěrou, že Pravda se obhájí sama. Ti, kdo jsou duchem vedeni k těmto řádkům, s jistotou poznají Pravdu od manipulace ďábla, který učinil zásah přímo do srdce a podstaty sdělovaného. Ovlivnil psaný text Bible a tím drží v zajetí ty, co považují tuto knihu za neomylnou. Neočekávali byste útok právě na tomto klíčovém místě od mocného protivníka? Když budete odkloněni od vedení svého srdce, můžete znát Bibli nazpaměť a nebude vám to nic platné. Budete si hrát na pravou víru, ale její transformační účinky nezažijete. Uvědomte si tuto klíčovou věc, kterou byly masy věřících uvrženy v omyl a odkloněny na falešnou kolej. Jednoduše ztratili klíč a když nemáte klíč, jsou všechny ostatní aktivity marné a dveře zavřené. Nyní je doba, kdy to již nesnese odklad a Pravda přežije a vystoupí na povrch, zatím co domy postavené na písku budou odplaveny.

HLEDEJ CO JE SKRYTÉ

Láska chodí po Zemi, světu skrytá,
Bůh vše skryté v tento čas odkrývá,
co mrtvé se zdálo, zmíralo, to ožije -
vše, kde spí na čistou Lásku naděje.

Rozrážení síly svatého lidu

Na Zemi jsou aktuálně vtěleny vyspělé duše z vyšších realit stvoření, které udržují dostupné vysoké úrovně vibrací. Jde o potomstvo Ženy - Nevěsty Krista. Jsou to zároveň i všichni ti, Kristovy současníci a apoštolové, kteří ho přijali před dvěma tisíci lety. Říká se jim také nebeské duše, hvězdná semínka, pomazaní duchem, apod. Rostou na duchu nepozorovaně, jako pšenice mezi plevelem na poli. Až do doby žně, která se již velmi přiblížila. Klasy pomalu dozrávají a začínají zlátnout a za čas budou jasně rozpoznatelní od plevelu, který úmyslně zasel ďábel. Viz Kristovo vysvětlení:

Potom co propustil zástupy, vešel do domu. Jeho učedníci k němu přistoupili a požádali ho: „Vysvětli nám to podobenství o plevelu na poli.“ Odpověděl jim: „Ten, kdo zasel dobré semeno, je Syn člověka a pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho zlého a nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je závěr systému a ženci jsou andělé. Jako se tedy sesbírá a spálí plevel, tak to bude v závěru tohoto systému. Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechny, kdo druhé přivádí k hříchu, a ty, kdo páchají zlo, a hodí je do ohnivé pece. Tam budou naříkat a skřípat zuby. Ti, kdo mají Boží schválení, budou v té době zářit jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá.  (Matouš 13:36–43; NWT)

Synové království jsou nositeli vysokých vibračních úrovní duše. Jsou jako transformátory, které tu manifestují kristovskou energii. V našem přirovnání bychom je mohli vnímat jako vysoké frekvence rajských programů televizního vysílání. Přinášejí otevření duchovních cest do vyšší oktávy stvoření. Každá duše, která má touhu a uzrála, může navnímat jejich osobní cestu probuzení a znovustvoření. Vytvářejí červí díry do vyšších stavů vědomí. Díky nim si každý, kdo odložil virtuální realitu a jde cestou zvyšování osobních vibrací, může uvědomit a lehce načíst cestu ke vzestupu své duše. K tomu je potřeba nežít ve virtuální realitě, umělých představách, snění ani ve světských programech politiky a úspěchu. K nalezení cesty ke spáse je nutností prožitek JÁ JSEM v plné bdělosti.
Protože negativní ďábelské entity, řídící tuto nízkovibrační realitu vědí, že probuzení nebeského stáda je cestou k hromadnému probuzení lidstva, zvětšili v této době svůj tlak. Strhávají nevědomé do pece svého pekla. Vyspělé duše jsou živí, kteří vedou mrtvé k pramenům vod života a tomu se manipulátoři snaží zabránit za každou cenu. Ve starověkém Egyptě se vyspělé duše z vyšších realit nazývaly nadčlověkem a tím je myšleno, že realizovaly božství své duše. Oni nyní svádějí boj, kdy jsou na jedné straně posilováni narůstajícími vibracemi a na druhé straně jsou sráženi energetickým protiútokem ďábla. Prorok Daniel to nazval rozrážením síly svatého lidu, které trvá tři a půl roku a začalo během roku 2020.

„Bude to na ustanovený čas, ustanovené časy a půl. A jakmile skončí rozrážení síly svatého lidu na kusy, dospějí ke konci všechny tyto věci.“ (Daniel 12:7; Rbi8)

Vyspělé duše – Kristovi bratři aktuálně prožívají vnitřní muka. Jsou neustále sráženi na kolena, když se jejich energie toužící po vzestupu, neustále brání nepříjemné energii. Prožívají rozrážení své síly, což prakticky znamená vnitřní ochromení, pocit nesmírné únavy, lámání kostí, bolesti šlach a kloubů, pocity marnosti, nicoty, samoty, úzkosti, citové výkyvy. Tento boj se projevuje i fyzickými příznaky, které se dají přirovnat k malátnosti a nedostatku síly, nedostatku energie, kožními nemocemi apod. Ustává to jen v krátkých obdobích. Biblická proroctví to nazývají jako služba v pytlovině.
Celý svět je sevřen tímto energetickým bojem, který dělá z dobrých ještě lepší a ze zlých dělá zlejší. Ti kdo žijí v Česku, si toho mohli viditelně povšimnout na aktuální prezidentské kampani, rozdělující společnost. Projevy dvou táborů voličů se neštítí, agresivních útoků, vyhrožování, vyloženě lživých zpráv o úmrtích jednoho z kandidátů, anebo písemné výhružky smrtí, či zásilka nábojnice prezidentskému kandidátovi v obálce. Veřejné setkání kandidátů s voliči je jako aréna dravých šelem. Lidé i prezidentští kandidáti jsou šokování, jakého nového dna dosáhla tato společnost. Je někdo kdo to nevidí? Uvědomte si, že jde o projev energetické změny, proměňující davy lidstva za pochodu. To vše se projevuje narůstajícím soužením.

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.  (1. Petra 5:6–11; B21)

Koho volíte?

V dnešní době se hodně lidí zajímá, koho budete volit do čela státu? Chcete tam profesionálního politika, podnikatele, vojáka anebo duchovního? Jaký scénář politické reprezentace volíte vy? Jste tím pohlcení anebo to neřešíte? Zeptejte se lva vyhřívajícího se na slunci, koho bude volit? Patrně neporozumí vaší otázce. On nepotřebuje nikoho volit, protože ve volné přírodě již vše má, na místě, kde právě je. Vše má sám v sobě a nečeká spasení zvenku. Ptát se osvíceného, koho bude volit, je stejně absurdní, jako ptát se lva. Bude hledět skrze vás a vaše otázka ho nechá chladným. Dokážete si představit Buddhu jako politika a anebo Krista skandujícího ve volební kampani?
Takový postoj si však dnes příliš mnoho lidí vysvětluje jako nezodpovědnost. Mají dojem, že neúspěch jejich kandidáta je způsobený právě těmi, co nevolili. Nevoliči se tak stávají nedobrovolnými viníky v očích zaujatých voličů a to je další důvod k vřavě. Ale ani Kristus nikoho nevolil, a když ho chtěli za krále, nikomu to nedovolil se slovy: „Mé království není z tohoto světa.“ Jindy se ho ptali jako mesiáše: „Obnovíš království Izraele v tomto čase anebo v pozdějším?“Ale on raději odešel, než by se nechal vtáhnout do politiky. A popsal silně vyhrocenou dobu, podle které poznají příchod Božího království. Viz níže malý biblický výňatek.

Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo neoklamal, protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: ‚Já jsem Kristus‘ a oklamou mnoho lidí. Uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách. Nenechte se znepokojit. To se totiž musí stát, ale ještě to nebude konec. Bude bojovat národ proti národu a království proti království a na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení. To všechno bude začátek mnoha utrpení.  (Matouš 24:4–8; NWT)

Kristus dal příklad všem duchovně hledajícím, kam mají obrátit svou pozornost. Mají si uvědomit, že oni volí mezi účastí na vnějším chaosu nebo vnitřním mírem srdce.
Kdybyste se svobodného lva ptali jestli raději volí cirkus Humberto a nebo pražskou ZOO, asi byste ho nudili. Proč byste ho měli zatahovat do toho, aby volil mezi různými způsoby nesvobody, když může zvolit jen a jen svobodu? Lev nikdy nebude volit cirkus dobrovolně. Ať si cirkus, řeší ti, kdo ho potřebují ke štěstí. Ale svobodnému lvu nenamluvíte, že je pro něj zajetí tohoto světa lepší, než jeho nekonečná volnost. Proč by měl poslouchat nenávistné hádky politiků v předvolební kampani, když si může užívat mír slastného bytí? Prožitek bdělého přítomného bytí je prožitkem Lásky a blaženosti, který můžeme realizovat v sobě kdykoliv a kdekoliv se nacházíme. Je to stav, který marně slibují politici svým voličům, dokud nevyjde najevo, že lhali. Bdělá přítomnost je bránou k nebeskému Božímu království v srdcích věřících, kteří pochopili, že jsou tu jako nebeské duše na návštěvě. Každý kdo volí svůj střed, místo povrchních politických slibů, tomu vyšla Jitřní hvězda a zvolil Krista za svého krále. A ačkoliv musí žít v tomto světě, neslibuje si od něj spásu. Nesoustředí se na politiku, ale na duchovnost. Nevolí mezi různými kandidáty chaosu, ale je Kristovou ovečkou a pro systém je kolemjdoucím. Svět je pro duše školou života. A každou školu chcete se ctí absolvovat, ale ne se v ní zabydlet. K čemu je dobré být věčným studentem? Vstupte raději ze školy, do skutečného života. Ze smrti do života.

BUDDHA

Pomocí energie, bdělosti,
sebekontroly a sebeovládání
si moudrý člověk vytvoří ostrov,
který ani povodeň nedokáže smést.

Stůjte mimo touhy

Absolutní bdělosti lze dosáhnout jen přijmutím nekonečné relativity světa. Nic ve světě není absolutní. Zaujaté pozice mysli definují rámec vidění světa. Definují to, co by mělo být a co ne. Definují dobré a špatné. Neodmítejte to, ale překročte to s láskou. Pokud se svět neodvíjí dle těchto definicí, trpíme a očekáváme změnu. Doufáme ve změnu a upíráme zrak do budoucnosti na nová řešení, nové politiky, nové objevy… Pokud si intenzivně něco přejeme, doufáme v budoucí změnu a očekáváme od ní záchranu. Mít přání a prosit, znamená upínat se ke změně, jako ke spáse v budoucnosti a přežívat přítomnost, bez bdělé pozornosti. Přítomnost se tehdy jeví jako nepříjemná a neuspokojující. Snažíme se z ní unikat ve prospěch budoucnosti a tím rozptylujeme sílu svého ducha mimo sebe sama. Mnozí se tu snaží zvolit kapitána Titaniku a neuvědomují si, že mají raději včas zvolit jinou loď. Že to je jediné smysluplné řešení.
Mít přání a chtít něco od budoucnosti, zároveň znamená mít i podvědomé stíny těchto tužeb. Podvědomá obava z nedosažení kýžené budoucnosti je přítomná vždy, když si slibujeme od budoucnosti něco lepšího, než je právě teď. A podvědomou obavou z neúspěchu svá přání zaháníme. Musíme svou snahu obrátit do přítomného okamžiku, ve kterém je prožitek blaženosti, ve kterém chceme zůstat navždy. Bez potřeby něco si přát. Bůh i tak ví, co je za přání ve skrytu naší duše. Není třeba mu připomínat, co si přejeme, zná každý náš detail lépe než my sami.
Usilovat o bdělost stálým vědomým úsilím je vyčerpávající a může z toho rozbolet hlava. Když opustíme zaujaté pozice a vzdáme se úsilí, bdělost přichází sama, jako důsledek stavu přítomného bytí.

BDĚLÁ PŘÍTOMNOST

Bdělost neznamená vědět
o všem, co se kolem děje…
Vnímat svůj dech
a jak se srdce chvěje, šťastné,
když ráno v zrcadle se usměješ
a jedno je, co rozum radí,
kam se hnát,
ráno jsi jen ty svým pánem,
než rozum zavelí a vnese řád.

Stačí jen být

Stačí jen být. Je to tak jednoduché, že toho dospělí velmi nesnadno dosahují, dokud se nevrátí do dětství. Jen být nevyžaduje úsilí a děti to žijí automaticky. Dospělí se stále snaží o dokonalost, a proto jí většinou nedosahují. Usilovat je velmi relativní pojem. Celý projevený svět je nekonečně relativní. Nic není dokonalé a nic není absolutní. Každá mince má dvě strany. Nemá žádný smysl lpět na dokonalém životě. Je třeba dokonalost hledat uvnitř, aby se časem sama manifestovala navenek. Politik, kterého davy nadšeně volili a slibovali si od něj změnu, se za nějaký čas mění v trpěný problém, když se projeví jeho stinné stránky. Totéž se děje s naším partnerem, totéž s vysněným zaměstnáním apod. Na druhou stranu, i ten nejhorší nepřítel, to nejhorší zlo, zpravidla znamená tu největší výzvu k naší vnitřní proměně, abychom to začali vše vnímat jinak. Není třeba změnit svět, ale proměnit své vnímání. Není třeba objektivní nápravy vnějšího, ale subjektivní změny vnitřního. Svět je obrácený naruby a je naprogramovaný tak, abyste nepochopili, dokud nezačnete žít duchem, uvnitř svého srdce. Dokud se to pro vás nestane vším. Až teprve absence přání, je klíč k přítomné bdělosti a následně vše přichází samo. Zaujaté pozice myšlení nás v tom stavu neodvádějí od skutečnosti. Ve všem co přichází, spatřujeme výzvu. Všechno přítomné dění je škola, která permanentně prověřuje naši bdělost.
Odevzdání se Bohu je klíčem k bdělosti. Pokud přestaneme horečně usilovat a začneme se odevzdávat, jsme připraveni prohloubit svou bdělost. Každý okamžik života je kouskem školení duše. Každý den je kapitolou v učebnici školy života, a čím více vnímáme své lekce, tím rychleji postupujeme vpřed. Být bdělí znamená jen být a jen být znamená otevřenost všem lekcím a všem výzvám. Jen být si nic nevynucuje a nic nepotřebuje. Jen být je realizací vysoké kvality prožívání času Kairos. Jen být je pozornost ke každé nuanci, ke každému odstínu šedi života. V bdělosti je nerozptýlená síla ducha, schopná zvládat jakýkoliv zdánlivý problém. Co se zdálo být v nepřítomnosti nesnesitelné, je v bdělosti snadné. Bdělost rozkládá jakýkoliv zdánlivý problém na tisíce bezproblémových okamžiků a snadných malých a lehce řešitelných situací. Bdělost je září jasné mysli, která není obtížena ničím. Bdělost mění šeď života v zář jasného slunce. Bdělost je prožívání vnitřní hloubky bez ohledu na vnější dění. Bdělost nepotřebuje žádné vnější podněty, aby realizovala blaženost. Bdělost je přítomné teď osvobozené od jakékoliv zátěže. Bdělost je zvnitřnění a zvnitřnění je osvobozením od tíže světa a mysli. Zvnitřnění je nalezením nekonečné svobody vyššího Já – Nadjá.
Bdělost začíná hlubokým nádechem a výdechem. Bez volného a hlubokého dechu nejsme svobodní a přítomní. Hluboké dýchání zpřítomňuje a odhazuje strach. Bdělost je volný prostor pro Lásku a radost. Tak, jako děti jsou ničím nespoutané, svobodné a autentické, tak je nespoutaná bdělost. Bdělost je nic nepředjímat, ale volně se odevzdávat všemu co jest.

ZKUS JEN BÝT

Proč probouzíš se do filmu, co svět ti nabízí?
Proč přijímáš roli, co máš v něm hrát?
Proč každé ráno, dobrovolně navlékneš ten kostým?
Je tak těžké jen být, když celou noc, ses to učil?
Nech ráno vnější smysly spát, ať pozvolna se samy proberou,
dovol si jen být a z hloubi duše se nadechnout,
a duchu dovol, ať s tebou může jít…
usměj se na sebe ráno a zkus jen být…

Zobrazování reality

Člověk je do virtuální reality vtahován tím více, čím dokonalejší je zobrazovací technika poutající jeho smysly. Dá se říct, že můžeme být natolik upoutáni virtuální realitou, že zcela zapomeneme na sebe sama a pokud hrajeme počítačovou hru, tak se v ní považujeme za avatara na obrazovce a nikoliv za toho, kdo sedí na židli před obrazovkou. Obrazovka představuje velmi jemnou síť bodů, které převádějí frekvenci elektrických impulzů v síť barev a obrazů. A ta síť je natolik jemná, že zobrazuje fotorealistický děj. Rozlišení je natolik jemné, že překračuje hranici naší rozlišitelnosti a smysly jsou zcela oklamány. Ve chvíli pohlcení obrazem reality, nejsme bdělí k vlastnímu JÁ JSEM. Ztrácíme v té chvíli kontrolu nad tím, kým opravdu v dané chvíli jsme a to nás činí neklidnými, vyčerpanými a neutěšenými. Opětovný návrat do reality, kdy si plně uvědomíme sebe sama na místě, kde právě jsme, je bdělostí, která nás uklidňuje, posiluje na duchu a rozradostňuje, pokud ji praktikujeme důsledně.
A nyní si představme, že to, co vnímáme jako realitu, kolem sebe je jistý vyšší druh prostorového zobrazení. Nejbližší výraz pro prostorové zobrazení je hologram. Prostředí, které umožňuje holografické zobrazení je struktura časoprostoru, která nás obklopuje a prostupuje jako prostorová mřížka. Představme si třeba tekuté krystaly. Ačkoliv prostor je plynem, chová se jako tekutina a zároveň jako síť krystalické mřížky. Podobně jako voda existuje ve třech skupenstvích. A když už i člověk umí používat tekuté krystaly k zobrazovací technice, tak proč by to neuměl Bůh? Možná se nám bude zdát nemožné, že bychom žili v určitém druhu holografické projekce, ale důmyslnost, fyzikální zákonitosti a matematická přesnost zjevného světa neustále dokola svědčí o metafyzické realitě jako o hologramu. K popisu holografické reality světa došel i nejznámější teoretický fyzik naší doby Dr. Stewe Hawkins.
Síť, čí mřížka časoprostoru obsahuje velmi jemnou síť černých děr, které jsou pod naším prahem rozlišitelnosti, na úrovni subatomárních částic hmoty. Tyto černé díry jsou středovými body symetrie, skrze které se manifestují do projevené formy i ty nejmenší bity reality. Z těchto bodů vyvěrá Boží duch a obklopuje se velmi rychle rotujícím vírem toroidální sféry, které se nám mohou jevit jako sféry – koule. To, co popisujeme jako atom, je manifestací ducha v projeveném světě a duch vyvěrá z jeho jádra. Kolem silně magnetického a velmi malého středu - jádra o nesmírné hustotě, se tvoří rotující obal elektronů. Hmotu udržují pohromadě elektromagnetické síly, které vznikají mezi kladně nabitým jádrem a silně rotujícím a záporně nabitým obalem. Rozdílné vlastnosti hmoty jsou dány různými druhy vazeb a elektromagnetických sil mezi dostředivostí a odstředivostí. Energie obsažená v prostoru je pro nás nekonečnou a všechno v projeveném vesmíru ji získává uvnitř svého středu. Tak se ve všem manifestuje univerzální vzorec života, který se již po tisíciletí zobrazuje v posvátné geometrii jako květ života, Merkaba, Metatronova krychle, strom života, nebo jako systém čaker v lidském těle.
Ve vědě ho pozorujeme v popisu atomární a subatomární struktury, v chemii ho zobrazujeme modely uspořádání atomů a molekul, v bilologii například ve formě dělení a uspořádání buněk atd. V Bibli nalézáme tuto strukturu v popisu uspořádání Božího trůnu v knize Zjevení Janovo. V proroctví Ezekiela nacházíme vidění nebeského vozu. Ve všech těchto případech popisujeme univerzální vzorec života, skrze který se duch manifestuje ve hmotě. Středově dokonalou symetrii, která se fraktálně rozvětvuje do nekonečna podle zákonitostí Zlatého řezu a Fibonacciho posloupnosti. Roste v oktávách a vytváří sobě-podobné vzory ve vzorech. A to je totéž jako vytváření reality uvnitř jiných realit a světa uvnitř jiných světů.

Vzorec života je universální princip manifestace ducha ve hmotě se středovou symetrií a toroidálním polem strhávající ducha skrze vír.

Ukazatel cesty k vysvobození

Nikdy si na těchto stránkách nebudeme dělat ambice vědecky dokonalých definic. Ale na druhé straně chceme alespoň teoreticky popsat princip, který si každý může sám externě nastudovat do největších podrobností, které potřebuje pro posílení své víry. Naší snahou není být dokonale vědečtí, ale přivádět každého na správnou cestu, která vždycky směřuje dovnitř. Do místa, odkud vše vyvěrá a ke kterému se vše vrací. Do místa, kde sídlí Bůh, který je alfou i omegou, počátkem i koncem. Na tomto místě neexistuje rozdíl mezi vědou a vírou. Vše je jedním a v ničem neexistuje rozpor. Jeden vzorec – princip, popisuje duchovnost i organizaci hmoty. Jeden vzorec směřující k jednoduché pravdě, umožňuje zároveň nesčetně rozmanitý svět se všemi jeho projevy. Současná věda i politika kolabuje na tom, že doposud nepřijala základní vzorec života, který je jednoduchý a umožňuje rozvětvení do všech složitých struktur. Proto je soudobé vědecké poznání nekonečně složité a doposud omylné.
Člověk bloudí a trpí do té míry, do jaké se nechal pohltit trojdimenzionálními hologramy reality. Vědomí, které je upoutané do vnějšího projeveného světa, je jako hráč, který se považuje za avatara na obrazovce a trpí v bitvě počítačového programu. Neschopnost uvědomit si, že duše je někým jiným, než figurkou virtuální reality, je důvodem, proč jsou lidé nešťastnými, mají nemoci a nakonec umírají. Hráč přestane trpět a uklidní se až v případě, kdy se probudí a stane se nezaujatým pozorovatelem prožívajícím sám sebe v přítomném okamžiku. Až když si uvědomí, že on sedí na židli a může vypnout nepříjemné scény a prožívat nesmírný klid bytí přítomného okamžiku, ve kterém se mu nic nepříjemného neděje. Ve chvíli kdy začneme projektovat proud svého vědomí dovnitř svého středu, se staneme neutrálními vůči ději počítačové hry. Budeme si stále vědomi, kým opravdu jsme a dramatické dění nás nebude trápit. Budeme ho pouze evidovat, bez zaujetí. Vědomí se vynoří z virtuální reality, která se děje uvnitř jiné reality. Vědomí bude v té chvíli schopné nadhledu a pochopení příčin, namísto podléhání chaosu bezmocné oběti. V realizaci nadhledu naše vědomí pochopí, že ve svém středu má klíče k ovládnutí virtuálního vnějšího prostředí. Ve vyšší úrovni vědomí tedy odvracíme svou pozornost od zdání vnějšího objektivního světa, který nikdy nemůžeme vnějšími cestami ovládnout, do subjektivního prožitku uvnitř svého srdce. Uvnitř svého srdce se stáváme příčinou, zatím co vně svého srdce jsme byli jen bezmocnými oběťmi domnělých náhod.
Nepotřebujeme řešit politiku a chodit k volbám, abychom se jednou měli lépe. Pochopili jsme, že se máme lépe okamžitě a hned teď, kdykoliv se staneme bdělými. Nepotřebujeme měnit vnější svět zvenku, protože to je marný a nekonečný boj. Kdo mění svět zvenku, nepochopil příčiny dění a stále dokola musí řešit totéž. Stále dokola věci i snahy selhávají a stále dokola se dějí nepravosti, dokud nepochopíme s naprostou jistotou, že vnější realitu tvoří vnitřní stav vědomí. Buďme průkopníky, nevysilujme se bojem s větrnými mlýny a okamžitě začněme měnit své prožívání Lásky uvnitř sebe, v přítomném okamžiku. Láska je klíčem a je zakletou Něvěstou, kterou je třeba vysvobodit. To je jediná trvalá příčina změny politiky, společnosti, přírody i náboženství. To je jediná cesta otevírající bránu do Božího království a této vnitřní cesty se ďábel bojí. Na ní jste totiž zcela mimo jeho vliv. Ve své vnitřní přirozené inteligenci ducha, jste zcela mimo vliv umělé inteligence manipulátorů, či zotročujících mocností.

PAMATUJ, ŽE...

Titanic byl symbolem nepotopitelnosti,
stejně jako Matrix je symbolem bezpečí.
Kontrola systému nedává prostor srdci.
A umělá inteligence dokonale chrání
systém, před nebezpečím vzestupu duší!