Žijeme v té nejposlednější etapě času konce tohoto systému, a proto víme, že ta událost přijde již velmi brzy. Pojď se na chvíli zamyslet nad tím, jestli to nejsi právě ty, kdo byl pozván a toto pozvání přijal. Přečti si níže nejprve dvě Ježíšova podobenství, vztahující se na jeho budoucí svatbu.

Podobenství o deseti družičkách

"Můj druhý příchod se bude v určitém smyslu podobat svatbě. Ti, kteří mne budou očekávat, jsou jako deset družiček, které vyhlížely ženicha, aby ho přivítaly světlem svých lamp. Jenom pět z nich bylo prozíravých a vzalo si s sebou nádobky s olejem na doplnění svítilen. Ostatní dívky na to lehkomyslně zapomněly. Ženich dlouho nešel, a tak všechny družičky zmohla únava a usnuly. O půlnoci je vytrhl ze spánku křik: ‚Ženich jde! Pojďte ho přivítat!' Dívky vyskočily a rychle si upravovaly svítilny. Ty lehkomyslné, které si nevzaly dost oleje, žadonily na ostatních: ‚Dejte nám trochu svého oleje, světlo nám již zhasíná!' Ale ty rozumné jim odpověděly: ‚Když se rozdělíme, nevystačí olej nám ani vám. Zkuste to raději u kupce!' Sotva však odběhly pro olej, přišel ženich a ty dívky, které byly připraveny, šly s ním na svatební hostinu. Dalších pět družiček přišlo už k zavřeným dveřím. Volaly: ‚Pane, otevři nám!' Ale on odpověděl: ‚Je pozdě, už vás nemohu přijmout.' A tak buďte vždycky připraveni, protože nevíte, ve které chvíli přijdu. (Matouš 25:1-13; SNC)

UDRŽUJTE SVÉ LAMPY

Energie, co tu jsou, projdou velkou přeměnou.
Láska projde celým světem, vše přečistí. Lidé, bděte!
Udržujte své lampy v chodu, Pán přichází od východu.
Koho světlo pohasíná, ať si toho rychle všímá,
neb zůstane venku stát- brána se bude zavírat…
Bůh je energie a do nás ji vložil,
díky tomu každý z nás tu ožil.
Je čas vzdát mu slávu, čest.
Bůh je živý, Láska jest.

Výzbroj víry připravená,
jistou šanci k záchraně dá.
Na paměti však vždy měj:
Bůh je živý. K modlám nekoukej!

Mnoho pozvaných, ale málo vyvolených

Ježíš k nim dál mluvil v podobenstvích a řekl: „Nebeské království se dá přirovnat ke králi, který pro svého syna uspořádal svatební hostinu. Poslal své otroky, aby svolali na hostinu ty, které pozval, ale oni nechtěli přijít. A tak poslal další otroky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: „Připravil jsem oběd a dal jsem porazit býky a jiná vykrmená zvířata. Všechno je přichystané. Přijďte na svatební hostinu.“‘ Ale oni bez zájmu odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se chopili jeho otroků, týrali je a zabili. Král se rozzlobil, poslal svá vojska a ty vrahy zabil a jejich město vypálil. Potom řekl svým otrokům: ‚Svatební hostina je připravená, ale ti, kdo byli pozvaní, si to nezasloužili. Proto jděte na cesty vedoucí z města a pozvěte na hostinu každého, koho najdete.‘ Otroci tedy vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, špatné i dobré. A svatební síň se naplnila hosty. Když vešel král, aby se na hosty podíval, zahlédl člověka, který na sobě neměl svatební oděv. Zeptal se ho tedy: ‚Příteli, jak ses sem dostal bez svatebního oděvu?‘ Neměl na to co říct. Král potom řekl svým sluhům: ‚Svažte mu ruce a nohy a vyhoďte ho ven do tmy. Tam bude naříkat a skřípat zuby.‘ Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ (Matouš 22:1–14; NWT)

Dveře se pomalu zavírají

Jsem způsobilý účastnit se svatby? Mám olej ve své nádobce? A co to znamená? Jak jsem to jen mohla vědět, že se koná hostina a mám být družičkou?

Někteří tvrdí, že nemohli vědět

Ať jste kdekoli na světě a dostanete se do jakékoli situace, pamatujte si, že nikdy na to nejste sami. Vždy je tu Bůh, vše prostupující energie, která vám vnukne správnou myšlenku jak z toho ven, když jí to dovolíte. Nemusíte vůbec znát nějaké náboženství. Můžete žít někde v zapadlé vesničce na konci světa a i o vás Bůh ví. Přistupuje ke každému způsobem jemu vlastním, aby dotyčný pochopil, co se mu nabízí za možnosti.

Takže na druhé straně se nikdo nemůže vymlouvat, že nevěděl, nerozuměl, nikdo ho neinformoval apod. Protože Bůh promlouvá jako duch k vašemu duchu, nebo jestli je vám milejší – jako energie k energii. Vaše ego, váš rozum vám to nepředloží, pokud se mu to nezdá. Pokud tedy nad vámi vládne. Proto je lépe, být v souznění se svým duchem- svou životní energií. To je váš olej v lampách, kterého byste měli mít dostatek. Tak by se vám nemělo stát, že něco propásnete, třeba šanci na věčný život, na cestu k Lásce, svatební hostinu.

Není na světě člověk, který by s čistým svědomím mohl říci, že nevěděl. Vědí všichni, i ti, co tvrdí, že nevědí. Těm, co tvrdí, že neví, netušili apod., těm vládne ego a to nepustí jejich ducha ke slovu. Koukají očima těla do světa, který se jim zdá, že vidí a ego jim namlouvá, že jiný svět není. Kdyby však zkusili začít používat svůj vnitřní zrak, ztišit se, vnímat energie, naslouchat hlasu přírody, zjistili by, že mají ducha, objevili by jiný svět, ten skutečný.

Další, co tvrdí, že nevěděli

Je tu i druhá skupina lidí. Ti také zkouší tvrdit, že nevěděli, však opravdového světa, Božství se dotkli, ale zvítězilo ego a jeho způsob života. A jejich ego jim prostě podsouvá tento svět s jeho lákadly. Kariérou, bohatstvím, vášněmi, pokušením a přílišným pohodlím. Jejich lampy jsou bez oleje. V této skupině jsou dvě podskupiny. Lidé, jejichž duch trpí, protože touží po Lásce, má duchovní hlad. V té druhé se duch připojil k egu, které podporuje, parazituje na něm, co se potřeb týká a při setkání s vyšší bytostí- třeba s andělem, reaguje úšklebkem, pohrdáním. Byli pozváni na hostinu a nepřišli. Tak to je tzv. plevel, kterou se Bůh rozhodl vytrhat i s kořeny. Ale pozor, i bodlák, který umí jen píchat, se může přeměnit na rajský květ. Neboť je psáno, že do poslední chvíle Pánova příchodu má každý šanci na obrácení.

Jen zdánlivě je svět plný plevele, který je třeba vytrhat. Duch, životní síla, většiny z nich trpí a touží po Lásce, po návratu k Ní. Proto dal Bůh vzniknout Cestě k Lásce a Pán Ježíš vás stále zve na svatbu, vyslal dokonce sluhy do ulic. Aby ukázal zbloudilým ovečkám cestu k Pastýři, do bezpečí ovčince. Neboť čas se nachýlil a dveře na svatební hostinu se můžou brzy zavřít. Ten čas nezná nikdo, jen Bůh. Říkáte si proč bychom měli chtít přijít na Pánovu svatbu? Pozvánka na ni je zárověň pozvánkou do Božího království.

BOHEM POMAZANÝ NEBO SAMOZVANÝ?

Kdekdo na svatbu se chystá,

myslí, že má místa jistá.

Lidská moudrost v honosném hávu,

lidmi pomazanou hlavu…
Prostý duchem ho předešel,

pomazaný se tam nevešel…

Proto nespoléhej na lidskou moudrost,

byť ji pyšní krásný skvost.
Pravda chodí v prostém hávu

a má Bohem pomazanou hlavu.
Poznáš ji bez nesnází,

Láska ji všude provází.